Inhoud

We werken aan de hand van thema’s die passen bij deze levensfase en loopbaan. Vooraf hebben we een intakegesprek om kennis te maken en om de begleiding maximaal af te stemmen op jouw vraag en situatie.

Het programma is opgebouwd rond verleden, heden en toekomst. Op de eerste dag komen onze levensverhalen aan bod. De andere dagen werken we in de groep of in kleine groepen met verschillende thema’s en creatieve werkvormen. Het programma is intensief en inspirerend. Door middel van reflectie en inzicht komen je mogelijkheden, unieke kwaliteiten en talenten naar voren. Reflectie is de gouden draad. We doen oefeningen die innerlijke rust bevorderen of vitaliserend werken. Je neemt zelf regie om een hernieuwde invulling aan je loopbaan te geven en zo geïnspireerd te blijven werken.
Met een wilsproject ronden we af, een individueel plan waarop in de groep reflectie wordt gegeven. Na een aantal maanden is er een weerzien, een dag van uitwisseling en bemoediging.

Kenmerken van het programma

  • Betrokkenheid van deelnemers bij de invulling van het programma
  • Thema’s die aansluiten bij de loopbaan en levensfase
  • Oefeningen gericht op innerlijke rust en vitaliteit
  • Karakteristieke locatie (rust, stilte, historie)
  • 10 hele dagen
  • Maximaal 12 deelnemers
  • 2 begeleiders