Opbrengst

Voor medewerkers
“Goede wijn behoeft geen krans.” – aldus een van de deelnemers aan Pinot Gris.
“Werken is een werkwoord dat je vele jaren lang elke dag vervoegt. Je hebt werk, maar je bent meer dan je functie. Een eerste vraag heeft vaak betrekking op wat je doet / wat voor werk heb je. Heb jij je in je werk kunnen ontplooien, was en is er ruimte voor je Zijn? Vragen die verkend worden in Pinot Gris. Een soort van retraite: 10 dagen de tijd krijgen om stil te staan bij jouw levensverhaal. Ruimte voor de diepte van de ontmoeting met jezelf, je kwaliteiten, je hindernissen. Boeiend en verrijkend is ook ontmoeting met de andere collega’s in de groep. Ik verbind Pinot Gris met herbronnen en een nieuwe vitaliteit. Pinot Gris biedt een prachtig glas met frisse zuren, diepe kleuren en geuren, kortom een rijk bouquet.” Jan H.

Voor organisaties
Pinot Gris leidt tot meer zelfbewustzijn, betere zelfsturing en een grotere competentie om inzicht te krijgen in de eigen motieven. De meeste deelnemers nemen naar aanleiding van Pinot Gris stappen in hun loopbaan die de organisatie ten goede komen. Een aantal deelnemers heeft hun activiteiten uitgebreid of verlegd richting lectoraten, afstudeercommissies of medezeggenschapsraden.

Het volgen van Pinot Gris heeft effect op de directe omgeving: collega’s, team, leidinggevenden. Er is sprake van meer inspiratie en bezieling. Hernieuwde betrokkenheid. Frisse kijk op eigen potentieel. Meer harmonie in denken, voelen en handelen. Intensiever onderling contact. Kennis en kunde wordt bewaard en doorgegeven.

Daarnaast heeft de organisatie voordeel door minder uitval en meer continuïteit, meer en betere overdracht van expertise en meer arbeidssatisfactie van medewerkers.

Aanmelden of meer informatie nodig? Neem gerust contact met ons op!
Past Pinot Gris bij uw organisatie? Of wilt u met ons samenwerken? Wij gaan graag met u in gesprek.

Contact